Blik op 2011 BLIK OP 2011 | ONLINE
RDW in 2011 | Directie aan het woord

2011: een fundament voor de toekomst

Algemeen directeur Johan Hakkenberg (r) en directeur Bedrijfsvoering Hans van Santen (l)
​Het jaarverslag is een belangrijk moment om terug te blikken op het voorgaande jaar. Algemeen directeur Johan Hakkenberg (r) en directeur Bedrijfsvoering Hans van Santen (l) schetsen het jaar met zichtbaar genoegen.
Bouwstenen
Johan: ‘Misschien was het jaar vooral te karakteriseren als een ‘tussenjaar’. In 2011 zijn belangrijke bouwstenen neergelegd. Zaken die soms in 2010 of al eerder werden voorbereid, zijn in 2011 gerealiseerd en zullen vooral in de toekomst van grote betekenis zijn.’
‘Denk maar aan de migratie van ons ICT-platform van mainframe naar Winframe’, verduidelijkt Hans: ‘Dat is echt een huzarenstukje van ICT geweest. Al onze diensten raken hieraan en toch zijn er geen storingen geweest. Sterker nog, ondertussen zijn zelfs grote nieuwe ICT-projecten gestart, zoals het nationaal parkeerregister en de voorbereidingen voor een open data structuur.

Betrouwbaarheid

We zijn steeds efficiënter in de uitvoering van onze wettelijke taken, door bijvoorbeeld de herstructurering van de divisie voertuigtechniek, de digitalisering van diensten en het Project Portfolio management. We zetten efficiency in ten dienste van kwaliteitsverbetering. Dit mag echter nooit ten koste gaan van betrouwbaarheid.’ Samen lichten de directeuren het belang van betrouwbaarheid toe: ‘We investeren in relaties waarmee we samenwerken op de verschillende terreinen van mobiliteit. Dat gaat gestaag, omdat we prettig samenwerken. De buitenwereld weet waar we toe in staat zijn en we worden steeds vaker uitgenodigd in relevante netwerken. Zo kunnen we stappen zetten op onze wens om een allround partner in de hele mobiliteitsketen te worden en daarmee de publieke dienstverlening te verbeteren. Dus of het nu gaat om veiligheid of milieu, het voertuig, het kenteken of de chauffeur, de RDW draagt eraan bij. Samen met de overheid, maar ook de private sector en internationaal.’

Veiligheid en MVO
‘Veiligheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn sleutelwoorden voor 2011’, zegt Johan. ‘Door de hele organisatie zijn bijvoorbeeld extra veiligheidsmaatregelen genomen voor medewerkers en klanten en we hebben een vitaliteitsprogramma voor medewerkers opgestart. Ook duurzaamheid heeft in 2011 nadrukkelijker dan daarvoor zijn intrede gedaan. In onze uitvoerende taken spelen we een rol in elektrisch rijden en het inzichtelijk maken van brandstofverbruik en co2-uitstoot. intern werken we aan duurzaam inkopen en hebben we met direct resultaat geïnvesteerd in videoconferencing. Die bijdragen voelen goed en zijn een opmaat naar meer.’

Verbreding en internationalisering
En ‘meer’ is ook het thema voor de komende jaren. Hans licht toe: ‘Terwijl we onze wettelijke taken in 2011 goed hebben uitgevoerd, is tegelijkertijd gewerkt aan het verbeteren van diensten en het creëren van nieuwe taken. Als wapenfeiten van vernieuwing noem ik de Berichtenbox die rijksbreed gebruikt gaat worden, de 100%-controle op de Wam-verzekeringsplicht en het alcoholslotprogramma. het zijn nieuwe taken die een maatschappelijke bijdrage leveren en die we dus graag oppakken.’
‘Ook internationaal’, vult Johan aan: ‘als RDW willen we bijdragen aan de concurrentiepositie van Nederland. met onze kennis geven we Nederland als ‘Gateway to Europe’ mede gestalte.
Het internationale communicatienetwerk Eucaris, dat we in de jaren ’90 zijn gestart, werkt goed en ontwikkelt zich steeds verder. In 2011 hebben we meegewerkt aan het ecall-project en in Rusland, Korea en India hebben we onze voetsporen achtergelaten. in Zuid-Korea is nu bijvoorbeeld een medewerker gestationeerd.’

Klaar voor de toekomst
De heren zijn tevreden over 2011: ‘We zijn blij met de goede relatie met ‘ons’ ministerie en zeer trots op onze medewerkers. Ook hebben we een goede samenwerking met onze ondernemingsraad. 2011 heeft een positief financieel resultaat opgeleverd. We houden de onstabiele economische situatie goed in de gaten, maar we zijn goed in staat deze het hoofd te bieden. Nog belangrijker, we hebben onszelf klaargestoomd voor de toekomst. De RDW is klaar voor de dag van morgen, waarin we een solide onderdeel willen vormen van de nationale en internationale mobiliteitsketen.’