Blik op 2011 BLIK OP 2011 | ONLINE
Wie bent u? | Ik werk bij de RDW

Directie gaat door

Algemeen directeur Johan Hakkenberg (r) en directeur Bedrijfsvoering Hans van Santen (l)
​Johan Hakkenberg, algemeen directeur en Hans van Santen, directeur bedrijfsvoering, zijn opnieuw aangesteld als directie van de RDW. "Vanwege het uitstekend functioneren van beide heren en het belang van de organisatie," zo motiveerde Tineke Netelenbos de herbenoeming. Netelenbos is voorzitter van de Raad van Toezicht van de RDW.
Herbenoeming
Officieel geldt de benoeming voor vijf jaar, maar voor Johan Hakkenberg tot het bereiken van zijn pensioengerechtigde leeftijd. De herbenoeming kwam tot stand na overleg met de directie zelf, een positief advies van de Ondernemingsraad en afstemming met het ministerie van Infrastructuur & Milieu. De twee directieleden over hun herbenoeming: "Na ruim vijftien jaar zien we nog steeds uitdagingen en nieuwe activiteiten die we kunnen oppakken. We hebben veel zin in de komende jaren. Onze nieuwe strategie biedt veel mogelijkheden waar we samen met de RDW-collega’s onze schouders onder willen zetten."