Blik op 2011 BLIK OP 2011 | ONLINE
Balans & Exploitatie | Exploitatie

Exploitatie

2011 heeft een goed financieel resultaat opgeleverd. De RDW houdt de onstabiele economische situatie voortdurend in de gaten, maar is goed in staat deze het hoofd te bieden.

EXPLOITATIEREKENING
(Alle bedragen x €1.000)​
Realisatie 2011​ Begroot 2011​ Realisatie 2010
Bedrijfsopbrengsten ​
Typekeuring 15.412​ 15.687 14.906​
Erkenningsregelingen VT​ 28.587​ 28.922​ 29.020​
Erkenningsregelingen R&I​   7.809​   7.486​  7.425​
Kentekenonderzoeken​  11.814​ 12.308 12.629​
​Periodieke keuringen   3.815​   3.870​   3.911​
​Informatieverstrekking   5.911​   6.280​   5.152​
​Afgifte rijbewijzen  17.987​ 19.802​  19.887​
Afgifte documenten​  87.947​ 84.075 ​ 86.849
Overige clusters​   6.461​ ​  7.271    4.471​
Overige inkomsten​   8.958​ ​     755 ​   4.200
   
                                       ​ 194.701​ 186.455 ​188.450
  
Bedrijfslasten​
Variabele kosten ​
Variabele kosten ​   9.902​ 11.334 ​10.790
Handelingsvergoeding​ 13.705​ 13.849​ 14.159​
Personele kosten​
Salarissen / wachtgelden​ 89.139​ 87.641 ​86.856
Extene inhuur op formatieplaatsen​   5.885​ 6.432 ​  5.162
Externe inhuur projecten​ 16.157​ 13.188​ ​12.090
Overige P kosten​  2.786​ 3.666 ​  2.889
Algemene kosten​
Overige kosten​ 12.860​ 12.182 ​11.045
Onderhoudskosten​ 10.815​  9.707​  8.759​
Huisvestingskosten​  5.602​  6.062​  6.063​
Vervoerskosten​  6.833​  6.806​  6.631​
Projectkosten​
Projectkosten​ 6.731​ 7.500​ 9.311​
Projectkosten (de)activeren​ 1.541​ -2.000 -1.414 ​
Afschrijving zelfontwikkelde software​    404​    490​    866​
Afschrijvingskosten ​
Afschrijving materieel actief​ 6.354​ 7.323​ 7.441​
Afschrijving koopsoftware ​ 2.120​ 2.776​ 3.106​
Bijzondere baten en lasten ​ 4.757​ 0 ​4.199
 
                                                                           ​ 195.591​ 186.956 187.973​
​Resultaat gewone bedrijfsuitoefening
                                                                           ​ -890​ -501 478​
Financiële baten en lasten             
Interestbaten​ 172​ 0 ​  98
Interestlasten​   -28 ​ 0 -265​
                                                                          ​ 144​ 0 ​-167
​Netto resultaat           ​-746 -501 ​311