Blik op 2011 BLIK OP 2011 | ONLINE
Wie bent u? | Ik werk bij de overheid

Grenzeloze samenwerking

Europese grenzen vervagen. Parallel daaraan neemt de samenwerking tussen de lidstaten toe, ook als het gaat om documentatie en informatie over het wegverkeer. Al in 2006 kreeg die samenwerking een formele status, dankzij de oprichting van de EReg (Association of European Vehicle and Driver Registration authorities). Anno 2011 heeft de EReg 27 leden. De RDW voert sinds 2007 het voorzitterschap en het secretariaat. De jaarlijkse conferentie was dit keer in Warschau. Hoog op de agenda stonden de verkeersveiligheid, internationale gegevensuitwisseling, herregistratie van voertuigen, rijbewijzen en voertuigdocumenten.

Nieuwe EReg topic groups
Besloten is om een aantal nieuwe EReg topic groups op te zetten, bijvoorbeeld over het uitwisselen van gegevens van het Certificaat van Overeenstemming, een bewijs dat bij ieder voertuig door de fabrikant wordt afgeleverd.

Herregistratie voertuigen
Een belangrijke ontwikkeling is het initiatief van de Europese Commissie om de herregistratie van voertuigen in Europa te verbeteren. Op verzoek van de Commissie heeft de EReg actief input geleverd bij de Public Consultation over de herregistratie van voertuigen in Europa. Zo is geadviseerd om het gebruik van Eucaris verplicht te stellen. De Commissie gaat daar nu mee aan de slag.

The Vehicle Chain
Van elkaar leren is een belangrijke meerwaarde van de EReg. Daarom brengt de RDW ieder jaar het rapport The Vehicle Chain in Europe uit. Hierin worden de processen van de Europese registratieautoriteiten met elkaar vergeleken. In januari 2011 is een nieuwe editie uitgebracht.