Blik op 2011 BLIK OP 2011 | ONLINE
Wie bent u? | Ik werk bij de RDW

Koers vastgesteld

In 2011 heeft de RWD de koers van het MVO-beleid vastgesteld. In de bedrijfsvoering wil de RDW in 2012 een CO2- reductie realiseren van 5% ten opzichte van 2011. Bij de rapportage over het MVO-beleid hanteert de RDW de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI: www.globalreporting.org).

Duurzaam inkopen
Een ander speerpunt is duurzaam inkopen. In 2011 is een nulmeting uitgevoerd aan de hand van de duurzaamheidseisen van het ministerie van infrastructuur en milieu. Zo kunnen we de vorderingen op dit gebied goed volgen.

Acties
Concrete acties op het gebied van MVO in 2011 waren:

  • de RDW deed een pilot elektrisch rijden en gedragsbeïnvloeding CO2
  • de RDW werkte mee aan mobiliteitsconvenanten in Groningen - Assen en Haaglanden
  • de RDW heeft voertuiggegevens uit het kentekenregister beschikbaar gemaakt, ter ondersteuning van het milieubeleid en voor onderzoek naar de CO2-uitstoot van het Nederlandse wagenpark.