Blik op 2011 BLIK OP 2011 | ONLINE
Kernresultaten | Toezicht & Controle

Letters tegen fraude

Met overschrijvingsbewijzen wordt soms gefraudeerd, bijvoorbeeld bij het stelen of 'klonen' van auto’s. Om dit soort fraude op te sporen, is per 1 januari 2012 een extra controle ingevoerd. Zo helpt de RDW om voertuigdiefstal tegen te gaan. Sinds 1 januari 2012 moet bij overschrijving of opname in bedrijfsvoorraad ook de controleletter opgegeven worden.

Controleletter
De controleletter, die uit één hoofdletter bestaat, staat sinds 1 januari 1995 op alle afgegeven overschrijvingsbewijzen, ongeacht de voertuigsoort. De RDW controleert vervolgens geautomatiseerd of de controleletter op het overschrijvingsbewijs (kentekenbewijs deel II) correct is. Vervalste overschrijvingsbewijzen vallen dan door de mand. De tenaamstelling of opname in bedrijfsvoorraad kan pas voortgezet worden als de juiste controleletter is ingevoerd. herhaalde invoer van de onjuiste controleletter kan leiden tot extra onderzoek. Kentekenbewijzen van voor die datum worden niet gecontroleerd.