Blik op 2011 BLIK OP 2011 | ONLINE
Thema's | RDW medewerkers & organisatie

Portfolio vergemakkelijkt projectkeuze

Hoe verdeel je de budgetten en de beschikbare mensen over de projecten? Lastige klus, zeker als jaarlijks blijkt dat het aantal uit te voeren projecten de capaciteit overstijgt. Keuzes maken is dus onvermijdelijk. De cijfers: per jaar besteedt de RDW 35 miljoen euro aan 80 projecten, die vaak gelijktijdig worden uitgevoerd. Die projecten samen zijn goed voor 200.000 mensuren.

PPM-expertgroep
Om de projectenstroom beter in beeld te brengen en daardoor beter te kunnen kiezen voor de juiste projecten, is de projectportfoliomanagement- expertgroep in het leven geroepen. Deze groep, beter bekend als de PPM-expertgroep, verzorgt de selectie van projecten, ziet samenhang en overlap, en adviseert het managementteam. De expertgoep bestaat uit vertegenwoordigers van alle divisies en stafafdelingen.