Blik op 2011 BLIK OP 2011 | ONLINE
Wie bent u? | Ik ben een klant van RDW

Registerdata beschikbaar voor de buitenwereld

De RDW heeft besloten om niet-gevoelige registerdata als ‘open data’ te ontsluiten voor de buitenwereld. Dit vergroot de transparantie van de overheid en leidt tot economische stimulans door hergebruik van data. Afgelopen jaar hebben we bekeken hoe we deze gegevens kunnen ontsluiten en wat de effecten hiervan zijn. Het resultaat is een open-data-strategie, die anticipeert op de herziening van de PSI-richtlijn, de naderende herziening van de WOB en de I-strategie van het Rijk. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en andere uitvoeringsorganisaties vormen hierbij een klankbord voor de RDW.

Informatie
De RDW heeft veel interessante informatie: voertuiggegevens, rijbewijsgegevens en keuringsgegevens. Een deel van onze inkomsten komt voort uit het beschikbaar stellen van deze gegevens aan informatieproviders en andere partijen die ze voor de markt bewerken. Daarnaast bieden we zelf informatie aan op www.rdw.nl. Deze informatie is vrij toegankelijk voor incidenteel gebruik. De ontwikkelingen rond open data kunnen van invloed zijn op de manier waarop de RDW deze informatie verstrekt, vooral aan marktpartijen. Daarbij gaat het om zaken als service, actualiteit, mate van detail, techniek en kosten.