Blik op 2011 BLIK OP 2011 | ONLINE
Kernresultaten | Toezicht & Controle

Risicogeoriënteerd toezicht

Net als de rest van de overheid doet de RDW steeds meer aan risicogeoriënteerd toezicht. Anders gezegd: de bezoekfrequentie van een bedrijf wordt bepaald door de risicoscore van het afzonderlijke bedrijf. Dit gebeurt aan de hand van een risicoanalyse. Op basis van managementinformatie wordt bepaald welke bedrijven intensiever worden gecontroleerd en op welke bedrijven minder toezicht zal worden gehouden.