Blik op 2011 BLIK OP 2011 | ONLINE
Thema's | Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Slimmer de weg op

Milieu, veiligheid, efficiënt weggebruik en het voorkomen van files zijn belangrijke doelstellingen. Voor de realisatie hiervan wordt internationaal steeds meer ingezet op ‘Intelligent Transport Systems (ITS)’. Dit zijn systemen met een slimme mix van telecommunicatie, elektronica, informatietechnologie en verkeerstechniek. Zulke systemen openen de weg voor winst qua milieu, veiligheid, vervoer en mobiliteit. Voorbeelden?

  • Digitale reisadviezen om files te mijden.
  • Onderling communicerende voertuigen.
  • Voertuigen die waarschuwen of zelfs ingrijpen bij gladheid, een overstekend kind of een trein die een onbewaakte spoorwegovergang nadert.

Actieplan
Voor de Europese Commissie heeft ITS zoveel prioriteit dat er een ITS-actieplan is opgesteld. De Nederlandse regering sluit zich daarbij aan. Veel ITS-onderwerpen raken direct aan het werk van de RDW, bijvoorbeeld vanwege de informatieuitwisseling van auto’s met andere auto’s, met wegkantapparatuur, dienstverleners of de RDW-registers. Dat vraagt om een overkoepelende visie op ITS. In 2011 zijn we begonnen die visie op papier te zetten. Daarnaast is gewerkt aan ITS-onderwerpen als eCall, elektronische kentekenplaten, parkeren en Europese standaardisatie op beprijzingsgebied (EETS, European Electronic Toll Servives).