Blik op 2011 BLIK OP 2011 | ONLINE
Thema's | RDW medewerkers & organisatie

Thuiswerken geregeld in CAO

De RDW heeft het persoonlijke loopbaanbudget ingevoerd, de beleidsregels voor scholing herzien en groepen medewerkers aangewezen die voortaan officieel 20% van hun werktijd thuis mogen werken. Dat zijn enkele afspraken uit de CAO voor 2010-2011 die vorig jaar hun beslag hebben gekregen.

Verder is besloten dat de RDW vier Wajongers bovenformatief gaat aannemen. Bovendien hebben focusgroepen onderzocht hoe medewerkers dankzij een eigen budget het flexibele deel van hun arbeidsvoorwaardenpakket kunnen samenstellen (FAP). Het resultaat van dit onderzoek gaat mee in de volgende CAO-onderhandelingen, die eind 2011 van start zijn gegaan. Op de agenda staat dan ook het veranderen van de individuele PAS-regeling in een collectieve regeling.