Blik op 2011 BLIK OP 2011 | ONLINE
Thema's | Nieuwe en veranderende werkzaamheden

100% handhaving op de verzekeringsplicht

Sinds 1 juli 2011 vallen overtredingen op de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) niet meer onder het strafrecht maar onder het administratief recht (de Wet Mulder). Bij overtreding van de WAM dient de betrokkene altijd te betalen. Dat betekent dat de RDW alle eigenaren van onverzekerde voertuigen meteen een beschikking stuurt. Voorheen kreeg slechts een deel van de overtreders zo’n bericht. Voor de start van de operatie hebben alle onverzekerden eerst een brief gekregen waarin het nieuwe handhavingsbeleid is aangekondigd.

Nieuw register
De 100% handhaving vraagt ook om een nieuw register, met persoonsgegevens, verzekeringsgegevens en een teller die het aantal overtredingen bijhoudt. Bij de vierde overtreding in twee jaar krijgt een voertuigeigenaar namelijk niet alleen een boete, maar hij moet ook voor de rechter verschijnen.

Brommers en snorfietsen
Wat de WAM betreft heeft de RDW het meeste werk aan onverzekerde brommers en snorfietsen. In sommige gevallen bleek de bromfiets al gesloopt terwijl dat niet doorgegeven was aan de RDW. Deze eigenaren konden een verklaring terugsturen naar de RDW dat het voertuig is gesloopt of niet meer in bezit is.